м. Кам'янське КЗ СЗШ № 32

   
МЕТОД РОБОТА

 

Графік проведення предметно-методичних тижнів

в 2017-2018 н.р.

Терміни проведення

Методичне об’єднання

Тема предметного тижня

Керівник м/о

Листопад, 2017 р.

м/о вчителів 1-4 класів

Формування життєвих компетентностей на уроках у початковій школі через використання елементів диференційованого навчання.

Перченко Л.О.

Лютий,

2018 р.

м/о вчителів суспільно-гуманітарного циклу

«Використання арт-технологій на уроках суспільно-гуманітарного циклу»

Трохимець Л.С.

Березень,

2018 р.

м/о вчителів природничо-математичного циклу

Запровадження STEM-підходів під час вивчення предметів природничо-математичного циклу

Макарук А.Д.

 

 

План засідань

методичної ради

КЗ "Середня загальноосвітня школа №32" КМР

на 2017/2018 н.р

 

Вересень,

2017 р.

 

1. Аналіз методичної роботи за 2016/2017 н.р. Визначення завдань методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих груп) на 2017/2018 н.р.

Коротюк О.М.

2. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у 2017/2018 н.р.; про оформлення класних журналів.

голови м/о: Перченко Л.О., Трохимець Л.С., Макарук А.Д.

3. Шляхи реалізації науково-методичного проекту на ІІІ етапі його впровадження. Створення творчих груп.

Коротюк О.М.

4. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

Коротюк О.М.

5. Визначення змісту, форми і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2017/2018 н.р.

Коротюк О.М.

6. Обговорення і затвердження плані шкільних методичних об’єднань.

Голови м/о

7. Затвердження графіків проведення предметних тижнів у 2017/2018 н.р.

голови м/о: Перченко Л.О., Трохимець Л.С., Макарук А.Д.

8. Затвердження плану роботи з молодими вчителями.

Коротюк О.М.

Листопад,

2017 р.

1. Організація моніторингових досліджень якості освіти в закладі.

Коротюк О.М.

2. Про участь шкільної учнівської команди в ІІ етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Коротюк О.М.

3. Про дотримання вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової, середньої та старшої школи

Голови м/о

4. Про підсумки проведення огляду облаштування кабінетів згідно Положення про навчальні кабінети та вимог державних санітарних правил та норм.

Весела Л.П.

5. Організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 р.

Коротюк О.М.

6. Організація роботи з обдарованими учнями. Проведення огляду – конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт.

 

Коротюк О.М. Акименко О.П. голова творчої групи вчителів

Січень,

2018 р.

1. Про виконання рішень та рекомендацій попереднього засідання методичної ради.

Коротюк О.М.

2. Про підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за І семестр.

Коротюк О.М.

3. Експертиза методичних матеріалів, підготовлених вчителями, які атестуються.

Голови м/о

4. творення навчально-методичного забезпечення щодо організації та упровадження інноваційних процесів у школі.

Коротюк О.М.

Березень,

2018 р.

1. Робота педагогів з питань підготовки учнів до ДПА та ЗНО

Коротюк О.М.

2. Про стан ведення гурткової та позакласної роботи.

Весела Л.П.

3. Про стан проведення предметних тижнів.

Коротюк О.М.

4. Моніторинг діяльності вчителів школи, які мають педагогічні звання. Формування електронного Portfolio вчителя.

Коротюк О.М.

5. Комп’ютеризація у навчально-виховному процесі.

Макарук А.Д.

Травень,

2018 р.

1. Підсумки роботи шкільних м/о щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

Голови м/о

2. Підсумки моніторингу якості освіти в закладі за 2017/2018 н.р.

Коротюк О.М.

3. Звіт про роботу творчих груп.

Керівники творчої групи

4. Виконання навчальних програм вчителями школи

Коротюк О.М.

5. Про підготовку до засідання  серпневої педагогічної ради школи

Весела Л.П.

Коротюк О.М.

6. Організація методичної роботи в 2018/2019 н.р. Пропозиції та зауваження (круглий стіл)

Члени методичної ради

 

 

 План роботи Школи професійної адаптації молодого педагога

 

№ з/п

Зміст роботи

Форма організації

Дата

Виконавці

1 рік навчання

СЕРПЕНЬ

1

Нормативно-правова база функціонування освітньої галузі. Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2017/2018 н.р.

методична нарада, засідання м/о, індивідуальна бесіда

серпень, 2017

Коротюк О.М., керівники м/о, вчителі-наставники

2

Статут школи, правила внутрішнього шкільного розпорядку

засідання педагогічної ради школи, індивідуальна бесіда

серпень, 2017

Весела Л.П.

3

Техніка безпеки в навчальному закладі

інструктаж

серпень, 2017

Весела Л.П.

ВЕРЕСЕНЬ

1

Структура навчальної програми з предмета

методична нарада, практичне заняття

вересень, 2017

Коротюк О.М.

голови м/о

2

Календарно-тематичне планування

 

 

 

3

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

 

4

Ведення шкільної документації з предмета

 

 

 

5

Визначення самоосвітнього рівня    вчителя

тестування

 

Коба А.О.

ЖОВТЕНЬ

1

Психологічні особливості учнів. Принципи позитивної педагогіки

Психолого-педагогічний семінар

Жовтень, 2017

Коротюк О.М.

2

Суть і функції методів навчання. Класифікація методів навчання

Індивідуальна бесіда

 

вчитель-наставник

3

Оцінка творчого потенціалу молодого учителя

тестування

 

Коба А.О.

4

Оформлення папки самоосвітньої діяльності педагога

робота з нормативно-правовими документами

 

Молоді вчителі

ЛИСТОПАД

1

Урок – головна форма організації навчально-виховного процесу. Функції, мета, типи уроків. Аналіз та самоаналіз уроку.

практичне заняття

Листопад, 2017

Коротюк О.М.

2

Особистісне зростання вчителя як мета і результат педагогічного досвіду.

засідання педагогічної ради школи

 

Весела Л.П.

Коротюк О.М.

3

Відвідування уроків вчителів-наставників

відвідування уроків, аналіз

 

Вчителі-наставники

4

Методичний тиждень вчителів 1-4 класів

відвідування уроків вчителів 1-4 класів

 

Перченко Л.О.

вч. 1-4 кл

ГРУДЕНЬ

1

Вибір методів навчання. Вимоги до сучасного уроку конструювання уроку за метою, дидактичними завданнями та змістом навчального матеріалу

практичне заняття

грудень 2017

Коротюк О.М.

2

Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками

психолого педагогічний семінар

 

Коротюк О.М.

Коба А.О.

3

Оформлення сторінки молодого педагога на сайті школи

оформлення сторінки

 

Ступак А.В.

4

Практичне заняття: розробка конспекту позакласного заходу до Новорічних свят

практичне заняття

 

Ащеулова О.В.

СІЧЕНЬ

1

Багатовекторність концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді як фактор розвитку національної свідомості, громадянської активності, правових цінностей зростаючого покоління

засідання педагогічної ради школи

січень, 2018 р.

Весела Л.П.

Коротюк О.М.

2

Форми та види виховних заходів

круглий стіл

 

Ащеулова О.В.

3

Розробка позакласного заходу до певної знаменної дати

практичне заняття

 

Коротюк О.М.

ЛЮТИЙ

1

Організація та види самостійної роботи учнів на уроках. Проблеми часу на уроці

теоретичні заняття

лютий, 2018 р

Коротюк О.М.

2

Готовність учителя до інноваційної діяльності

засідання психолого-педагогічного семінару

 

Коротюк О.М.

Коба А.О.

3

Виготовлення зразків дидактичного матеріалу

практичне заняття

 

голови м/о

4

Методичний тиждень вчителів суспільно-гуманітарного циклу

відвідування уроків

 

Макарук А.Д.

БЕРЕЗЕНЬ

1

Формування нових підходів до здійснення аналітичної діяльності, спрямованої на розвиток школи.

засідання педагогічної ради школи

березень, 2018

Весела Л.П.

Коротюк О.М.

2

Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці

теоретичне заняття

 

Коротюк О.М.

3

Методичний тиждень вчителів природничо-математичного циклу

відвідування уроків

 

Макарук А.Д.

КВІТЕНЬ

1

Комунікативні вміння вчителя. Педагогічна етика

психолого-педагогічний семінар

квітень 2018 р

Коротюк О.М.

Коба А.О.

2

Методика проведення підсумкових к/р учнів

теоретичні знання

 

Коротюк О.М.

3

Розробка конспектів уроків засвоєння нових знань

практичне заняття

 

голови м/о

ТРАВЕНЬ

1

Практичні методи навчання. Нетрадиційні форми навчальних занять

теоретичне заняття

травень

2018 р

Коротюк О.М.

2

Організація літнього оздоровлення учнів

методична нарада

 

Трохимець Л.С.

3

Робота в літньому оздоровчому таборі на базі школи

практичне заняття

 

Трохимець Л.С.

Ащеулова О.В.

2- й рік навчання

СЕРПЕНЬ

1

Нормативно-правова база функціонування освітньої галузі. Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2018/2019 н.р.

методична нарада; засідання м/о;

індивідуальна робота

серпень 2018 р.

Коротюк О.М.

Керівник м/о,

вчителі-наставники

ВЕРЕСЕНЬ

1

Календарно-тематичне планування

практичне заняття

вересень

2018 р.

Коротюк О.М.

голови м/о

2

Визначення індивідуальної методичної теми роботи

 

 

 

3

Складання індивідуального плану самоосвітньої діяльності на 2018/2019 н.р.

планування роботи

 

голова м/о

ЖОВТЕНЬ

1

Участь в роботі шкільного психолого-педагогічного семінару

виконання тренінгових вправ

жовтень 2018 р.

Коротюк О.М.

Коба А.О.

2

Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів. Ігрові технології навчання на основі схем і знакових моделей навчального матеріалу. (В.Шаталов)

теоретичні заняття

 

Коротюк О.М.

3

Проблеми в роботі молодого учителя

індивідуальні співбесіди

 

Адміністрація школи

ЛИСТОПАД

1

Участь в роботі педагогічної ради школи

Групова робота

листопад

2018 р

Коротюк О.М.

2

Педагогічні технології на основі особистісно-орієнтованого педагогічного процесу: технологія організації групової навчальної діяльності

теоретичні заняття

 

Коротюк О.М.

3

Відвідування уроків вчителів-наставників. Аналіз відвіданих уроків.

практичні заняття

 

голова м/о

ГРУДЕНЬ

1

Участь в роботі шкільного психолого-педагогічного семінару

групова робота

грудень

2018 р

Коротюк О.М.

Коба А.О.

2

Проектна технологія.(Дж.Дьюї, В.Кільпатрик) Особливості  запровадження проектної технології у навчально-виховний процес

теоретичні заняття

 

Коротюк О.М.

3

Підготовка відкритих уроків. Участь у проведенні предметних методичних тижнів

практичні заняття

 

голови м/о

СІЧЕНЬ

1

Участь в роботі шкільної педагогічної ради

групова робота

січень

2019 р.

Коротюк О.М.

2

Комп’ютерна підтримка викладання навчальних предметів

тренінг

 

Макарук А.Д.

ЛЮТИЙ

1

Участь в роботі шкільного психолого-педагогічного семінару

підготовка індивідуальних виступів

лютий 2019 р

Коротюк О.М.

Коба А.О.

2

Технологія створення ситуації успіху

теоретичні заняття

 

Коротюк О.М.

3

Відвідування уроків молодих вчителів головами м/о, членами адміністрації школи

практичні заняття

 

Адміністрація, голови м/о

БЕРЕЗЕНЬ

1

Участь в роботі педагогічної ради школи

групова робота

березень

2019 р

Весела Л.П.

Коротюк О.М.

2

Технологія колективного творчого виховання (І.Іванов)

теоретичні заняття

 

Ащеулова О.В.

КВІТЕНЬ

1

Участь в роботі шкільного психолого-педагогічного семінару

підготовка індивідуальних виступів

квітень

2019 р

Коротюк О.М.

Коба А.О.

2

Круглий стіл: «Обираю технологію»

практичне заняття

квітень

2019 р.

Коротюк О.М

Коба А.О.

ТРАВЕНЬ

1

Круглий стіл: Підсумки роботи молодих вчителів над обраними методичними темами

 

травень 2019 р

Коротюк О.М.

голови м/о

 

Тематика засідань педагогічної ради

 КЗ СЗШ №32

на 2017/2018 навчальний рік

Серпень, 2017 р.

 

1.      Аналіз роботи педагогічного колективу щодо реалізації освітянських завдань у 2016/2017 н.р. та визначення основних аспектів розвитку системи шкільної освіти у 2017-2018 н.р.

2.      Обговорення і затвердження річного плану роботи на 2017-2018 н.р.

3.      Цілі і задачі методичної служби закладу в рамках роботи на ІІІ етапі обласного науково-методичного проекту: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

4.      Про режим роботи школи в 2017-2018 н.р.

5.      Про атестацію педагогічних працівників в 2018 р.

6.      Про  оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2-х класів.

7.      Організація та проведення навчальних екскурсій і навчальної практики у 1-8 кл. в 2017 -2018 н.р.

Листопад, 2017

1.     Особистісне зростання вчителя як мета і результат педагогічного досвіду. Презентація роботи вчителів, які атестуються.

2.     Про рівень готовності та адаптації учнів перших класів до навчання в школі.

3.     Сучасні підходи до організації роботи з молодими вчителями.

Січень, 2018 р.

1.          Багатовекторність Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді як фактор розвитку національної самосвідомості, громадянської активності, правових цінностей зростаючого покоління.

2.          Психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 5-х класів в І семестрі поточного навчального року.

3.          Про підсумки роботи педагогічного колективу за І семестр

2017-2018 н.р.

Березень, 2018 р.

1.        Формування нових підходів до здійснення аналітичної діяльності, спрямованої на ефективний розвиток школи.

2.        Про підсумки роботи з інтелектуально - та творчо обдарованими учнями у 2017/2018 н.р.

3.        Стан охорони праці в закладі.

Травень, 2018 р.

1.     Про підсумки державної підсумкової атестації у початковій школі.

2.     Про звільнення учнів від ДПА на підставі довідок ЛКК.

3.     Про результати ДПА в 11 класі.

4.     Про нагородження Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» випускників 11 кл.

5.     Про випуск учнів 11 класу зі школи.

6.     Про організацію літнього оздоровлення дітей влітку 2018 р.

Червень, 2018 р.

1.     Про результати навчальних досягнень та переведення учнів 1-4; 5-8 класів до наступного.

2.     Про нагородження Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні учнів 2-8 кл.

3.     Про результати ДПА в основній школі.

4.     Про випуск учнів 9 класу зі школи