м. Кам'янське КЗ СЗШ № 32

   
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

                                          

 

Директор комунального закладу                                   Затверджую:

«Середня загальноосвітня школа                                Директор департамента

№32 »                                                                                  з гуманітарних питань

__________Весела Л.П                                                     Кам’янської міської ради

                                                                                               ________Онищенко Т.Я.

       

 

 

 

 

 

 

Навчальний план

комунального закладу

«Середня загальноосвітня школа №32»

Кам’янської міської ради

на 2017-2018 н. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до навчального плану комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №32»

 на 2017-2018 н.р.

 

                     Навчальний план закладу на 2017-20178н.р. складений на основі Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-315 від 07.06.2017року «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани  загальноосвітніх навчальних закладів» :

       - для 1-4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 №572 із змінами (додаток 1.)

      - для 5-9 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 03.04.2012 р. №409  із змінами, ( додаток 1);

    - для 10-11 класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 111ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 зі змінами ( додаток 6).

           Заклад ввійшов в регіональний педагогічний експеримент «Педагогічна майстерня впровадження здоровязбережувальних технологій в екологічному просторі Дніпродзержинського регіону», тому варіативна складова використана з урахуванням профілю школи та індивідуальних потреб учнів, сучасних вимог до освіти школярів.

            В 1-4 класах варіативна складова використана на проведення індивідуальної роботи з учнями, викладання спецкурсу «Екологія», уроків стійкого розвитку »Моя щаслива планета

           В 5-9 класах введено спецкурс «Відверта розмова», «Школа проти СНіДу.

          В 11 класі- введено години математики, Української мови, історії України,курсу «Захист Вітчизни.

            Школа працює за 5-денним навчальним тижнем. Мова навчання –українська. Навчальний план школи складено з урахуванням гранично-допустимого навантаження учнів, встановленого відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

 

                        Директор школи                       Весела Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Наказ МОНмолодьспорт України

                                                                                               №409 від 03.04.2012р.

                                                                                              (із змінами)

                                                                                               (додаток 1)

                             Навчальний план основної школи:

                                                                                 Інваріантна складова

№з/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

1

Українська мова і література

5,5

5,5

4.5

4

4

2

Іноземна мова

3

2

2

2

2

3

Російська мова

2

2

2

2

2

4

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

5

Історія України

1

1

1

1.5

1,5

6

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

7

Правознавство

-

-

-

-

1

8

Людина і суспільство

-

-

-

-

-

9

Математика

4

4

4

4

4

10

Природознавство

2

-

-

-

-

11

Біологія

-

2

2

2

2

12

Географія

-

2

2

2

1,5

13

Основи економіки

-

-

-

-

-

14

Фізика

-

-

2

2

3

15

Астрономія

-

-

-

-

-

16

Хімія

-

-

1,5

2

2

17

Музика

1

1

1

-

-

18

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

19

Фізична культура

3

3

3

3

3

20

Основи здоров`я

1

1

1

1

1

21

мистецтво

 

 

-

1

1

22

Трудове навчання

2

2

1

1

1

23

Інформатика

1

1

1

2

2

25

 

 

 

 

 

 

26

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

28.5*2=57

30,5

32

32,5

34

 

                                                                                 Варіативна складова

№з/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

Школа проти СНІДу

 

 

 

1

 

2

Відверта розмова

 

 

0.5

0.5

 

 

всього

-

-

0.5

1.5

-

разом

 

57

30.5

32

34

34

 

 

 

Директор школи                                   Л.П. Весела

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              До наказу МОНУ України

                                                                              від 10.06.2011р. №572

                                                                             додаток №1

 

                       Навчальний план початкової  школи:

                                                                                 Інваріантна складова

 

№з/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

1

Українська мова

7

7

7

7

2

Іноземна мова

1

2

2

2

3

Математика

4

4

4

4

4

Природознавство

2

2

2

2

5

Я у світі

-

-

1

1

6

Музика

1

1

1

1

7

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

8

Трудове навчання/художня праця

1

1

1

1

9

Фізична культура

3

3

3

3

10

Основи здоров`я

Сходинки до інформатики

1

-

1

1

1

1

1

1

 

Разом:

21*2=42

23*2=46

24*2=48

24*2=48

 

                                                                                 Варіативна складова

№з/п

Н   Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

1

Екологія

 

2

 

 

2

Індивідуальна групова робота

4

2

2

2

3

 

«Моя щаслива планета»

 

 

2

2

4

 

 

 

 

 

 

Разом:

4

4

4

4

 

Всього:

46

48

52

52

 

 

 

Директор школи                                    Л.П. Весела

 

 

 

 

 

 

                                                                                   До наказу МОН України від 27.08.2010

                                                                                                 №834 зі змінами, внесеними

                                                                                                  наказом МОН України від  29.05.2014

                                                                                                  №657(додаток 6)                                          

                                 Навчальний план старшої школи

                                                                                    Інваріантна складова

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

Українська мова

1

Іноземна мова

3

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Історія України

1.5

Всесвітня Історія

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка                                                          

людина і світ

      

    -

                 1

                 0.5

Художня культура

0,5

Математика

3

Алгебра

-

Геометрія

-

Астрономія

0.5

Біологія

5

Географія

-

Фізика

3

Хімія

2

Екологія

2

Технології

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5

РАЗОМ:

32,5

                                                                                 Варіативна складова

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

Математика

2

Захист Вітчизни

0,5

історія України

1

українська мова

1

Разом:

4,5

Всього:                                            

37

            Директор школи                        Л.П. Весела